4 yêu cầu để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân tại địa phương

4 yêu cầu để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân tại địa phương
Thu Ba

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Công văn 10097/VPCP-QHĐP được ban hành vào ngày 02/12/2020 về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân.

Theo đó, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tập trung thực hiện 4 yêu cầu sau:

  • Chú trọng phát triển các hợp tác xã thực hiện liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông, lâm, thủy sản hàng hóa theo chuỗi giá trị. Chỉ đạo xây dựng trên địa bàn mỗi tỉnh các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết với các doanh nghiệp;

  • Công khai minh bạch thông tin về quy hoạch, thủ tục thuế và nhận thuê đất nông nghiệp, giá thuê và cho thuê theo kỳ hạn, mục đích sử dụng đất của hộ nông dân và doanh nghiệp trong vùng dự án;

  • Xây dựng, ban hành giá dịch vụ và công bố rõ mức phí vệ sinh đóng góp của người dân và mức hỗ trợ của nhà nước;

  • Tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo tinh thần 4 tại chỗ; quan tâm và ưu tiên bố trí ngân sách chi cho hoạt động phòng chống dịch bệnh lưu hành tại địa phương; hỗ trợ người dân nông thôn tham gia bảo hiểm y tế;…

Xem chi tiết tại Công văn 10097/VPCP-QHĐP, ban hành ngày 02/12/2020. 

Gởi câu hỏi

56

Văn bản liên quan