5 nguyên tắc xác định hao phí khi khảo sát đường thủy nội địa

5 nguyên tắc xác định hao phí khi khảo sát đường thủy nội địa
Duy Thịnh

Ngày 15/12/2017, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 49/2017/TT-BGTVT quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đường thủy nội địa.

 

Theo đó, việc xác định thành phần hao phí trong định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đường thủy nội địa được thực hiện theo 5 nguyên tắc như sau:

  • Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu;

  • Mức hao phí vật liệu phụ khác được tính bằng tỷ lệ % so với chi phí vật liệu chính;

  • Mức hao phí lao động được tính bằng số ngày công theo cấp bậc bình quân của công nhân, kỹ sư trực tiếp thực hiện công tác khảo sát;

  • Mức hao phí máy thi công chính được tính bằng số lượng ca máy sử dụng;

  • Mức hao phí máy thi công khác được tính bằng tỷ lệ % so với chi phí sử dụng máy chính.

Xem chi tiết các định mức tại Thông tư 49/2017/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 15/02/2018.

Gởi câu hỏi

218

Văn bản liên quan