6 nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý chất lượng năm học 2020-2021

6 nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý chất lượng năm học 2020-2021
Nguyễn Trinh

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn 4382/BGDĐT-QLCL hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2020-2021 gửi đến các Sở GDĐT các tỉnh, thành phố.

Theo đó, Bộ GDĐT xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý chất lượng năm học 2020-2021, bao gồm:

  • Rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi và đánh giá; bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục;

  • Tổng kết, đánh giá việc chỉ đạo, tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020; chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021;

  • Tiếp tục đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, dự thi Olympic khu vực và quốc tế; triển khai các chương trình đánh giá chất lượng giáo dục quốc gia và quốc tế;

  • Sơ kết công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên giai đoạn 2015-2020;

  • Tăng cường quản lý văn bằng, chứng chỉ theo quy định; có biện pháp khắc phục tình trạng làm giả văn bằng, chứng chỉ và mua bán văn bằng, chứng chỉ;

  • Chú trọng quán triệt trách nhiệm, trau dồi phẩm chất, năng lực và tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản  lý chất lượng giáo dục các cấp.

Chi tiết xem thêm tại Công văn 4382/BGDĐT-QLCL, ban hành ngày 22/10/2020.

Gởi câu hỏi

66

Văn bản liên quan