63 biểu mẫu trong xử phạt hành chính lĩnh vực hải quan áp dụng từ 26/12/2020

63 biểu mẫu trong xử phạt hành chính lĩnh vực hải quan áp dụng từ 26/12/2020
Thu Ba

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 90/2020/TT-BTC quy định các biểu mẫu sử dụng để xử phạt hành chính lĩnh vực hải quan.

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư 90/2020/TT-BTC là 63 biểu mẫu sử dụng để xử phạt hành chính lĩnh vực hải quan, đơn cử như:

  • MQĐ 01: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan theo thủ tục xử phạt không lập biên bản;

  • MQĐ 02: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan;

  • MQĐ 03: Quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền;

  • MQĐ 04: Quyết định giảm/miễn phần còn lại (toàn bộ) tiền phạt vi phạm hành chính;

  • MQĐ 05: Quyết định về việc nộp phạt tiền nhiều lần;

  • MQĐ 06: Quyết định cưỡng chế khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập;

  • MQĐ 07: Quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản;

  • MQĐ 08: Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt;

  • MQĐ 09: Quyết định cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

  • MQĐ 10: Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả;

Chi tiết 63 biểu mẫu xem tại Thông tư 90/2020/TT-BTC, có hiệu lực từ 26/12/2020, thay thế Thông tư 155/2016/TT-BTC.

Gởi câu hỏi

692

Văn bản liên quan