63 dịch vụ công trực tuyến ưu tiên tích hợp, cung cấp tại Cổng DVCQG

63 dịch vụ công trực tuyến ưu tiên tích hợp, cung cấp tại Cổng DVCQG
Lê Hải

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 411/QĐ-TTg phê duyệt danh mục dịch vụ công tích hợp và cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2020.

Theo đó, phê duyệt danh mục gồm 63 dịch vụ công trực tuyến ưu tiên tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2020. Trong đó, nhóm dịch vụ công về chỉ số khởi sự kinh doanh bao gồm:

  • Đăng ký thành lập doanh nghiệp;

  • Thông báo sử dụng, thay đổi, huỷ mẫu con dấu đối với doanh nghiệp (chỉ áp dụng đối với Doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh);

  • Khai lệ phí môn bài;

  • Kê khai thuế doanh nghiệp;

  • Liên thông Đăng ký thành lập doanh nghiệp và cấp mã số vị đơn vị bảo hiểm xã hội;

  • Liên thông thủ tục báo tăng, giảm lao động (của ngành BHXH) và khai trình lao động, báo cáo 6 tháng, 01 năm tình hình thay đổi về lao động (của ngành lao động, thương binh và xã hội).

Chi tiết xem tại Quyết định 411/QĐ-TTg ban hành ngày 24/3/2020.

Gởi câu hỏi

147

Văn bản liên quan