Áp dụng Chương trình đào tạo GV mới từ năm học 2018 - 2019

Mới đây, Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Công văn 2743/BGDĐT-NGCBQLGD đôn đốc đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng gắn với việc nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo.

 

Theo đó, Bộ chú trọng một số nội dung như sau:

  • Khẩn trương đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông mới, đảm bảo từ năm học 2018 - 2019 tất cả các cơ sở đào tạo giáo viên áp dụng chương trình đào tạo mới;
  • Cụ thể hóa các quy định đạo đức nhà giáo tại Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT;
  • Chú trọng hình thành cho các năng lực cốt lõi và phẩm chất đạo đức của nghề giáo, đặc biệt là năng lực dạy học, giáo dục tích hợp;
  • Tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà giáo, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, giảng viên, sinh viên sư phạm;
  • Xây dựng đội ngũ giảng viên sư phạm chuẩn mực về năng lực chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư liên tịch 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV

Chi tiết xem tại Công văn 2743/BGDĐT-NGCBQLGD được ban hành ngày 05/7/2018.

Gởi câu hỏi

247

Văn bản liên quan