Áp dụng hình phạt chính là phạt tiền đối với vi phạm trong thủy sản

Áp dụng hình phạt chính là phạt tiền đối với vi phạm trong thủy sản
Bích Hoa

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 42/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

 

Theo đó, đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, tổ chức cá nhân phải chịu hình thức xử phạt chính là phạt tiền, mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân trong lĩnh vực thủy sản là 1.000.000.000 đồng.

Mức phạt tiền sẽ được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân trừ hành vi vi phạm quy định tại Điều 40 Nghị định này (về quản lý cảng cá). Nếu tổ chức có cùng hành vi vi phạm như cá nhân thì mức phạt tiền bằng hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được quy định trong Nghị định này là thẩm quyền xử phạt đối với cá nhân. Trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt đối với tổ chức bằng hai lần thẩm quyền xử phạt đối với cá nhân.

Xem nội dung chi tiết tại Nghị định 42/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 05/7/2019 thay thế Nghị định 103/2013/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi

271

Văn bản liên quan