Áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội theo BLHS 2015

Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn 301/TANDTC-PC về việc áp dụng một số quy định có lợi cho người phạm tội (NPT) của Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015. Theo đó:

 

 • Chỉ có 08 trường hợp được áp dụng các quy định có lợi cho NPT kể từ ngày 09/12/2015;
 • Các quy định khác có lợi cho NPT theo khoản 3 Điều 7 BLHS năm 2015, điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 109/2015/QH13 và được thống kê tại Danh mục kèm theo Công văn 276/TANDTC-PC ngày 13/9/2016 của Tòa án nhân dân tối cao áp dụng kể từ ngày 01/7/2016;
 • Tiếp tục áp dụng quy định của BLHS năm 1999 để xử lý cho đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015 có hiệu lực thi hành đối với các hành vi:
  • Hoạt động phỉ;
  • Đăng ký kết hôn trái pháp luật;
  • Kinh doanh trái phép;
  • Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Xem chi tiết tại Công văn 301/TANDTC-PC ngày 07/10/2016.

Gởi câu hỏi

865

Văn bản liên quan