Áp dụng thuế suất 0% hàng nông sản nhập từ Campuchia

Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại Nghị định 24/2017/NĐ-CP về thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt mặt hàng xuất xứ từ Campuchia nhập khẩu vào Việt Nam.

 

Theo đó, ban hành kèm theo Nghị định này là các Phụ lục sau:

  • Phụ lục I: Danh mục mặt hàng xuất xứ từ Campuchia nhập khẩu vào Việt Nam hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt 0%.
  • Phụ lục II: Danh mục hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan xuất xứ Campuchia.
  • Phụ lục III: Danh mục cặp cửa khẩu được phép thông quan theo Bản thỏa thuận Việt Nam - Campuchia 2016.

Trong đó, hàng hóa (gia cầm, thịt gia cầm, hàng nông sản,...) có tên tại Phụ lục I sẽ được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu 0% nếu đáp ứng điều kiện sau:

  • Có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S do cơ quan thẩm quyền của Campuchia cấp.
  • Thông quan qua các cặp cửa khẩu quy định tại Phụ lục III;
  • Mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô được hưởng thuế suất 0% theo số lượng hạn ngạch nhập khẩu quy định tại Phụ lục II.

Nghị định 24/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 14/3/2017 đến 31/12/2017.

Gởi câu hỏi

947

Văn bản liên quan