Bãi bỏ một số TTHC về quản lý chất lượng nông lâm, thủy sản

Bãi bỏ một số TTHC về quản lý chất lượng nông lâm, thủy sản
Ngọc Duyên

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Quyết định 3177/QĐ-BNN-QLCL về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Theo Quyết định 3177, bãi bỏ một số thủ tục hành chính như sau:

  • Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầu;

  • Xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm;

  • Thủ tục công nhận nước xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam;

  • Cấp giấy chứng nhận kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu.

Ngoài ra theo Quyết định này, bổ sung thêm hai thủ tục hành chính mới, gồm:

  • Kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra thông thường;

  • Kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt.

Xem chi tiết tại Quyết định 3177/QĐ-BNN-QLCL có hiệu lực từ ngày 09/8/2018.

Gởi câu hỏi

199

Văn bản liên quan