Bãi bỏ một số văn bản pháp luật lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp từ 15/02/2021

Bãi bỏ một số văn bản pháp luật lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp từ 15/02/2021
Nguyễn Trinh

Mới đây, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 22/2020/TT-BLĐTBXH bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Theo đó, một số văn bản nổi bật thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp bị bãi bỏ toàn bộ từ 15/02/2021 bao gồm:

  • Thông tư 30/2009/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2009 quy định chương trình môn học Tiếng Anh giảng dạy cho học sinh học nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

  • Thông tư 45/2009/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2009 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng đối với học sinh, sinh viên trong các cơ sở dạy nghề;

  • Thông tư 27/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề Hướng dẫn du lịch; Quản trị lữ hành; nghiệp vụ nhà hàng-Quản lý nhà hàng; Kỹ thuật chế biến món ăn; Quản trị khách sạn; Quản trị khu resort; Quản trị mạng máy tính; Lập trình máy tính;

  • Thông tư 08/2014/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2014 ban hành chương trình, giáo trình môn học Pháp luật dùng trong đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề;

  • Thông tư 08/2015/TT-BLĐTBXH ngày 27/02/2015 ban hành chương trình, giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh dùng cho trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề;

Chi tiết xem thêm tại Thông tư 22/2020/TT-BLĐTBXH có hiệu lực ngày 15/02/2021.

Gởi câu hỏi

100

Văn bản liên quan