Bãi bỏ quy định chế độ báo cáo tại các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Bãi bỏ quy định chế độ báo cáo tại các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
Lê Hải

Ngày 18/12/2019, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 42/2019/TT-BCT sửa đổi quy định về chế độ báo cáo định kỳ tại các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành hoặc liên tịch ban hành.

Theo đó, bãi bỏ các quy định về chế độ báo cáo tại các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, cụ thể gồm:

Xem thêm các nội dung liên quan tại: Thông tư 42/2019/TT-BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 05/02/2019.

Gởi câu hỏi

169

Văn bản liên quan