Ban hành biểu mẫu dùng trong tha tù trước thời hạn có điều kiện

Ban hành biểu mẫu dùng trong tha tù trước thời hạn có điều kiện
Kim Linh

Tòa án nhân dân tối cao ra Công văn 160/TANDTC-PC năm 2018 về một số biểu mẫu trong tha tù trước thời hạn có điều kiện.

 

Theo Công văn trên, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành hai biểu mẫu về việc tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Cụ thể:

  • Mẫu số 01/HS: Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện;

  • Mẫu số 02/HS: Quyết định hủy bỏ Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Việc ban hành Công văn này để đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật trong việc áp dụng biện pháp tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì Tòa án các cấp báo cáo Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học hoặc hòm thư điện tử phapchetoaan2016@gmail.com) để được hướng dẫn kịp thời.

Công văn 160/TANDTC-PC được ban hành ngày 23/07/2018.                         

Gởi câu hỏi

1,033

Văn bản liên quan