Ban hành Biểu phí mới trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Bộ tài chính vừa ban hành Thông tư 277/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.

 

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư là biểu mức thu phí gồm:

  • Phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm;
  • Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, kinh doanh thuộc lĩnh vực dược, mỹ phẩm.

So với quy định hiện hành, biểu mức thu phí có một số điều chỉnh như:

  • Bổ sung thêm phí thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu dược liệu, vị thuốc cổ truyền
  • Bãi bỏ phí thẩm định nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế.

Xem chi tiết tại Thông tư 277/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, thay thế các nội dung liên quan thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm quy định tại Thông tư 03/2013/TT-BYT.

Gởi câu hỏi

410

Văn bản liên quan