Ban hành Bộ tiêu chí Phòng khám an toàn phòng chống COVID-19

Ban hành Bộ tiêu chí Phòng khám an toàn phòng chống COVID-19
Hải Thanh

Ngày 01/12/2020, Bộ Y Tế đã ban hành Quyết định 4999/QĐ-BYT ban hành Bộ Tiêu chí phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.

Theo đó, Bộ tiêu chí này nhằm mục đích:

  • Cung cấp công cụ và đánh giá thực trạng công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp của phòng khám;

  • Định hướng phòng khám xác định vấn đề ưu tiên để hoạt động khám bệnh an toàn, phòng chống  lây nhiễm cho người bệnh, nhân viên y tế;

  • Bảo vệ người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế phòng ngừa lây nhiễm COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp từ cộng đồng và lây nhiễm chéo trong phòng khám;

  • Bảo đảm duy trì cung cấp dịch vụ khám bệnh trong và sau khi tiếp nhận người nghi nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp hoặc dương tính với SARS-CoV-2.

Phòng khám xem xét, đối chiếu các nội dung của Bộ tiêu chí và thực hiện đánh giá định kỳ ít nhất 1 tháng 1 lần. Trong trường hợp có nguy cơ dịch bệnh tại cộng đồng hoặc sau khi phòng khám thực hiện cải tiến, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, phòng khám cần tiến hành đánh giá lại ngay.

Chi tiết Bộ tiêu chí xem tại Quyết định 4999/QĐ-BYT, có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2020.

Gởi câu hỏi

143

Văn bản liên quan