Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1980/QĐ-TTg về Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 (Gọi tắt là Bộ tiêu chí xã).

 

Theo đó, ban hành 19 tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Trong đó, nổi bật một số chỉ tiêu như sau:

  • ≥ 98%  hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn;
  • ≥ 80% trường học các cấp có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia;
  • ≥ 80% hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định;
  • ≥ 90% người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao đông có khả năng tham gia lao động;
  • ≥ 85% người dân tham gia bảo hiểm y tế;
  • ≥ 85% hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch;
  • 100% hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ quy định an toàn thực phẩm.

Xem chi tiết 19 tiêu chí của 05 lĩnh vực tại Quyết định 1980/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 01/12/2016, thay thế Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 và Quyết định 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013.

Gởi câu hỏi

1,417

Văn bản liên quan