Ban hành mới 26 thủ tục hành chính lĩnh vực PCCC

Ban hành mới 26 thủ tục hành chính lĩnh vực PCCC
Bảo Ngọc

Ngày 04/5/2021, Bộ Công an ban hành Quyết định 2974/QĐ-BCA-C07 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Theo đó, ban hành 26 thủ tục hành chính mới, đơn cử như:

  • Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;

  • Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân;

  • Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

  • Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

  • Cấp Giấy phép vận chuyển hang hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp);

  • Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân;

  • Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy;

Quyết định 2974/QĐ-BCA-C07 có hiệu lực từ ngày 04/5/2021.

Gởi câu hỏi

128