Ban hành quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA

Ban hành quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA
Lan Anh

Mới đây, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 11/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư 11/2020/TT-BCT là quy định về chứng nhận và kiểm tra xuất xứ hàng hóa tại Việt Nam qua các Phụ lục sau:

  • Phụ lục I: Chú giải cho Quy tắc cụ thể mặt hàng quy định tại Phụ lục II;

  • Phụ lục II: Quy tắc cụ thể mặt hàng;

  • Phụ lục III: Nguyên liệu thủy sản áp dụng cộng gộp;

  • Phụ lục IV: Sản phẩm thủy sản áp dụng cộng gộp;

  • Phụ lục V: Sản phẩm dệt may áp dụng cộng gộp;

  • Phụ lục VI: Mẫu C/O mẫu EUR.1 của Việt Nam;

  • Phụ lục VII: Mẫu lời văn khai báo xuất xứ của nhà xuất khẩu;

  • Phụ lục VIII: Danh mục cơ quan, tổ chức cấp C/O mẫu EUR.1 của Việt Nam.

Danh mục cơ quan, tổ chức cấp C/O mẫu EUR.1 của Việt Nam được cập nhật tại Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử của BCT tại www.ecosys.gov.vn.

Chi tiết các phụ lục xem tại Thông tư 11/2020/TT-BCT, có hiệu lực từ 01/8/2020.

Gởi câu hỏi

905

Văn bản liên quan