Ban hành tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường mầm non, TH, THCS, THPT từ 11/7/2020

Ban hành tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường mầm non, TH, THCS, THPT từ 11/7/2020
Hải Thanh

Ngày 26/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT Ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Theo đó, tiêu chuẩn cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục tại Quy định này được sử dụng làm căn cứ để:

  • Xác định tiêu chuẩn tối thiểu về cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục nhằm bảo đảm điều kiện thực hiện chương trình giáo dục;

  • Xác định mức độ đạt tiêu chuẩn về cơ sở vật chất để công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia các cơ sở giáo dục;

  • Quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục;

  • Xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực GD&ĐT được quy định tại Nghị định 152/2017/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập).

Xem chi tiết các tiêu chuẩn tại Quy định ban hành kèm theo Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 11/7/2020.

Gởi câu hỏi

425

Văn bản liên quan