Ban hành văn bản thay đổi khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Ban hành văn bản thay đổi khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020
Lê Hải

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quyết định 514/QĐ-BGDĐT sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 và 5 Điều 1; điểm b khoản 2 Điều 4 Quyết định 2071/QĐ-BGDĐT về khung kế hoạch thời gian năm học đối với GDMN, GDPT và GDTX áp dụng từ năm học 2017-2018.

Theo đó, khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên đối với năm học 2019 – 2020 sẽ được thay đổi như sau:

  • Kết thúc học kỳ I trước ngày 20/01, hoàn thành chương trình giáo dục học kỳ II  trước ngày 28/6 và kết thúc năm học trước ngày 30/6;

  • Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15/7;

  • Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 15/8 hằng năm.

Báo cáo về BGDĐT: Tình hình chuẩn bị năm học và tình hình tổ chức khai giảng trước ngày 10/9; sơ kết học kỳ I trước ngày 30/01; tổng kết năm học, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học trước ngày 31/7.

Chi tiết xem tại Quyết định 514/QĐ-BGDĐT, có hiệu lực từ 22/02/2020.

Gởi câu hỏi

572

Văn bản liên quan