Báo cáo phát thải CO2 từ tàu bay phải được gửi trước ngày 01/3 hàng năm

Báo cáo phát thải CO2 từ tàu bay phải được gửi trước ngày 01/3 hàng năm
Thu Ba

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 22/2020/TT-BGTVT quy định quản lý nhiên liệu tiêu thụ và phát thải khí CO2 từ tàu bay trong hoạt động hàng không dân dụng, ban hành ngày 28/9/2020.

Cụ thể, tại Điều 9 Thông tư 22/2020/TT-BGTVT quy định báo cáo phát thải của người khai thác tàu bay gửi Cục Hàng không Việt Nam trước ngày 01/3 hàng năm để tổng hợp cơ sở dữ liệu về nhiên liệu tiêu thụ, phát thải CO2 trong hàng không dân dụng Việt Nam. Thời gian chốt số liệu từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 hàng năm.

Ngoài ra, báo cáo phát thải từ các chuyến bay quốc tế của người khai thác tàu bay có lượng phát thải khí CO2 hàng năm lớn hơn 10.000 tấn từ tàu bay có tải trọng cất cánh tối đa lớn hơn 5.700 kg phải được xác minh theo hướng dẫn của Phụ ước 16 Tập 4; gửi Cục Hàng không Việt Nam trước ngày 31/5 hàng năm. Thời gian chốt số liệu từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 hàng năm.

Lưu ý: Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm rà soát Báo cáo phát thải và Báo cáo xác minh theo hướng dẫn của Phụ ước 16 Tập 4.

Chi tiết xem thêm tại Thông tư 22/2020/TT-BGTVT, có hiệu lực từ 01/01/2021.

Gởi câu hỏi

106

Văn bản liên quan