Bệnh xá trong quân đội phải có ít nhất 05 giường bệnh

Bệnh xá trong quân đội phải có ít nhất 05 giường bệnh
Bích Hoa

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 50/2019/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong quân đội.

 

Theo đó, ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 16 Nghị định 50/2019/NĐ-CP, bệnh xá trong quân đội phải đáp ứng thêm các điều kiện sau:

  • Quy mô phải có ít nhất 05 giường bệnh;

  • Về cơ sở vật chất phải bố trí các bộ phận bảo đảm hoạt động chuyên môn theo mô hình tập trung, liên hoàn, khép kín và bảo đảm điều kiện về xử lý chất thải y tế;

  • Có đủ phương tiện vận chuyển, thiết bị y tế cấp cứu trong và ngoài bệnh xá;

  • Có ít nhất 02 khoa nội, ngoại; có nơi tiếp đón người bệnh, phòng cấp cứu, lưu bệnh, phòng khám, phòng tiểu phẫu; có bộ phận cận lâm sàng; có bộ phận dược và các bộ phận chuyên môn khác phù hợp với chức năng;

  • Bố trí nhân sự theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Xem nội dung chi tiết tại Nghị định 50/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 24/7/2019.

Gởi câu hỏi

303

Văn bản liên quan