BHXH các tỉnh, TP phải nắm tình hình mua bán sổ BHXH tại địa bàn

BHXH các tỉnh, TP phải nắm tình hình mua bán sổ BHXH tại địa bàn
Lê Hải

Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn 1164/BHXH-CSXH về việc thực hiện Công văn 2858/VPCP-NC về ngăn chặn trục lợi hưởng BHXH.

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, nắm tình hình thu gom, mua bán sổ BHXH tại địa bàn quản lý theo phản ánh của báo chí.

Ngoài ra, phải thực hiện đúng chính sách pháp luật về BHXH, các quy trình nghiệp vụ và chỉ đạo của BHXH Việt Nam tại Công văn 4733/BHXH-CSXH, trọng tâm thực hiện chặt chẽ các nội dung sau:

  • Khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng BHXH một lần của người lao động, phải kiểm soát các thông tin tại Đơn đề nghị (Mẫu số 14-HSB);

  • Khi xem xét giải quyết phải kiểm tra, đối chiếu đảm bảo đủ điều kiện giải quyết hưởng BHXH một lần theo quy định tại Điều 60 Luật BHXH, Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13 và Điều 4 Thông tư 56/2017/TT-BYT;

  • Khi trả kết quả giải quyết hưởng BHXH một lần phải kiểm tra, đối chiếu kỹ giấy tờ tùy thân của người nhận;

Chi tiết xem tại Công văn 1164/BHXH-CSXH ban hành ngày 13/4/2020.

Gởi câu hỏi

144

Văn bản liên quan