Biểu mẫu cung cấp thông tin dự án được Chính phủ bảo lãnh

Biểu mẫu cung cấp thông tin dự án được Chính phủ bảo lãnh
Duy Thịnh

Ngày 10/7/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 58/2018/TT-BTC quy định về biểu mẫu cung cấp thông tin dự án được Chính phủ bảo lãnh.

 

Cụ thể:

  • Phụ lục thông tin, báo cáo trong quá trình rút vốn: Phụ lục 1;

  • Phụ lục thông tin, báo cáo định kỳ: Phụ lục 2, 4, 6, 7;

  • Phụ lục thông tin, báo cáo khác: Phụ lục 3, 5, 8, 9, 10;

  • Phụ lục thông tin, báo cáo trong quá trình phát hành trái phiếu: Phụ lục 11, 12;

  • Phụ lục báo cáo định kỳ đối với trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh: Phụ lục 13.

Ngoài ra, đối với các tổ chức tín dụng đã được bảo lãnh vay vốn nước ngoài trước khi thông tư có hiệu lực và Thư bảo lãnh đang còn hiệu lực, có trách nhiệm báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình khoản vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh theo mẫu Phụ lục 4, Biểu 4a, Phụ lục 5, 7, 8, 9 khi phát sinh các nghiệp vụ liên quan.

Xem chi tiết Thông tư 58/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/9/2018, thay thế Thông tư 81/2014/TT-BTC.

Gởi câu hỏi

276

Văn bản liên quan