Biểu mẫu khai báo tai nạn lao động hàng hải

Thông tư 13/2017/TT-BLĐTBXH quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động (TNLĐ) hàng hải ban hành kèm theo các Phụ lục sau:

 

  • Phụ lục I: Danh mục các chấn thương để xác định loại TNLĐ hàng hải nặng;
  • Phụ lục II: Mẫu bản khai báo TNLĐ hàng hải;
  • Phụ lục III: Mẫu quyết định thành lập Đoàn điều tra TNLĐ hàng hải của Cảng vụ hàng hải;
  • Phụ lục IV: Mẫu quyết định thành lập Đoàn điều tra TNLĐ hàng hải của Cục hàng hải Việt Nam;
  • Phụ lục V: Mẫu biên bản lấy lời khai;
  • Phụ lục VI: Mẫu biên bản điều tra TNLĐ hàng hải (nhẹ hoặc nặng);
  • Phụ lục VII: Mẫu biên bản điều tra TNLĐ hàng hải (nặng hoặc chết người);
  • Phụ lục VIII: Mẫu biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra TNLĐ hàng hải;
  • Phụ lục IX: Mẫu sổ thống kê TNLĐ năm;
  • Phụ lục X: Mẫu báo cáo tổng hợp tình hình TNLĐ hàng hải (06 tháng hoặc cả năm);

Các biểu mẫu nêu trên không áp dụng đối với tàu quân sự, tàu công vụ, tàu cá và tàu biểu Việt Nam không hoạt động tuyến quốc tế.

Xem chi tiết Thông tư 13/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 01/7/2017. 

Gởi câu hỏi

436

Văn bản liên quan