Biểu mẫu sử dụng trong giải quyết thủ tục hành chính một cửa

Biểu mẫu sử dụng trong giải quyết thủ tục hành chính một cửa
Lê Trang

Mới đây, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông tư 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

 

Tại Thông tư này đã công khai các biểu mẫu sử dụng thống nhất trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính, bao gồm:

  • Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

  • Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

  • Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ;

  • Mẫu phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả;

  • Mẫu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

  • Mẫu sổ theo dõi hồ sơ.

Các biểu mẫu trên được thiết kế để sử dụng trên phương tiện điện tử và in trên khổ giấy A5, riêng đối với Mẫu sổ theo dõi hồ sơ được thiết kế và in trên khổ giấy A4.

Xem chi tiết các quy định khác tại Thông tư 01/2018/TT-VPCP có hiệu lực kể từ ngày 06/01/2019.

Gởi câu hỏi

1,106

Văn bản liên quan