Bộ Chính trị: Sớm công khai kế hoạch tiêm vắc-xin Covid-19 cho người dân

Bộ Chính trị: Sớm công khai kế hoạch tiêm vắc-xin Covid-19 cho người dân
Bảo Ngọc

Ngày 11/6/2021, Bộ Chính trị ban hành Kết luận 07-KL/TW về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, đơn cử như sau:

  • Sớm xây dựng, công khai chương trình, kế hoạch tiêm vắc xin cho người dân nhằm đạt miễn dịch cộng đồng với lộ trình thời gian cụ thể.

  • Xem xét cho phép tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Nhà nước tham gia vào lĩnh vực mua, cung cấp vắc-xin ngừa Covid-19 để đẩy nhanh việc mua và tổ chức tốt việc tiêm vắc-xin cho người dân. Trong đó, tập trung cho các đối tượng ở tuyến đầu phòng, chống dịch, vùng có nguy cơ cao, người lao động trực tiếp sản xuất ở các khu công nghiệp.

  • Nghiên cứu, xem xét việc tiêm vắc-xin cho trẻ em.

  • Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phòng, chống dịch, tiếp cận bình đẳng trong cung cấp vắc-xin, nhất là với đối tác, bạn bè truyền thống có tiềm lực về nghiên cứu ứng dụng y khoa trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp vắc-xin.

Chi tiết xem thêm tại Kết luận 07-KL/TW ngày 11/6/2021.

Gởi câu hỏi

744