Bộ Chính trị yêu cầu về việc cần làm ngay của cán bộ, đảng viên

Ngày 19/12/2016, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Đinh Thế Huynh đã ký ban hành Quy định 55-QĐ/TW về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Theo đó:

 

  • Nghiêm cấm việc lợi dụng tổ chức giao lưu, liên hoan hoặc khi cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, thuyên chuyển công tác,... để ăn uống, "tiệc tùng", tặng, nhận quà, với động cơ vụ lợi.
  • Việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ, tết, sinh nhật phải thực hiện đơn giản, tiết kiệm, bảo đảm nếp sống văn hoá mới; phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.
  • Nghiêm cấm việc lợi dụng để "biếu xén", đưa tặng quà với động cơ vụ lợi, không trong sáng. Chấm dứt ngay tình trạng ăn uống, "chè chén" xa hoa, lãng phí, gây phản cảm trong dư luận xã hội.
  • Không tổ chức đoàn xe đưa đón, khẩu hiệu, trải thảm, tặng quà và tổ chức ăn uống lãng phí khi có đoàn công tác đến, địa phương, cơ quan, đơn vị, cơ sở 
  • Phát huy vai trò tích cực của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền, phổ biến, giám sát thực hiện quy định trên.
Gởi câu hỏi

363