Bộ GDĐT ban hành tiêu chí thẩm định tài liệu giáo dục địa phương

Bộ GDĐT ban hành tiêu chí thẩm định tài liệu giáo dục địa phương
Thu Ba

Mới đây, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư 33/2020/TT-BGDĐT quy định về việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương.

Theo đó, tại Điều 3 Thông tư 33/2020/TT-BGDĐT quy định các tiêu chí thẩm định tài liệu giáo dục địa phương bao gồm:

  • Tiêu chí 1. Điều kiện tiên quyết của tài liệu;

  • Tiêu chí 2. Nội dung tài liệu;

  • Tiêu chí 3. Phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá trong tài liệu;

  • Tiêu chí 4. Cấu trúc và hình thức trình bày tài liệu;

  • Tiêu chí 5. Ngôn ngữ sử dụng trong tài liệu.

Trong đó, nội dung tài liệu phải đảm bảo:

  • Thể hiện đúng và đầy đủ các vấn đề về: Văn hóa, lịch sử truyền thống của địa phương; Địa lý, kinh tế, hướng nghiệp của địa phương; Chính trị - xã hội, môi trường của địa phương và các nội dung khác theo nội dung giáo dục địa phương quy định trong chương trình giáo dục phổ thông;

  • Bảo đảm tính cơ bản, khoa học, thiết thực, phù hợp với thực tiễn của địa phương;

  • Các thuật ngữ, khái niệm, định nghĩa, số liệu, sự kiện, hình ảnh bảo đảm chính xác, khách quan, nhất quán và phù hợp với trình độ học sinh; các số liệu, sự kiện, hình ảnh có nguồn gốc rõ ràng;

  • ...

Xem chi tiết tại Thông tư 33/2020/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ ngày 01/11/2020.

Gởi câu hỏi

242

Văn bản liên quan