Bộ GDĐT công bố Danh mục 32 sách giáo khoa lớp 1 mới

Bộ GDĐT công bố Danh mục 32 sách giáo khoa lớp 1 mới
Toàn Trung

Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo vừa ký ban hành Quyết định 4507/QĐ-BGDĐT phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này là Danh mục 32 sách giáo khoa lớp 1 được công bố sử dụng trong trường học, cụ thể bao gồm:

- 05 sách Tiếng Việt;

- 05 sách Toán;

- 05 sách Đạo đức;

- 03 sách Tự nhiên và và Xã hội;

- 01 sách Giáo dục thể chất;

- 05 sách Âm nhạc;

- 05 sách Mĩ thuật;

- 03 sách Hoạt động trải nghiệm.

Các sách được biên soạn và đóng góp bởi nhiều tác giả, được in bởi các nhà xuất bản như: NXB Giáo dục Việt Nam,NXB Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, NXB Đại học Sư phạm.

Xem chi tiết Danh mục sách giáo khoa lớp 1 mới tại Quyết định 4507/QĐ-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 21/11/2019.

Gởi câu hỏi

569

Văn bản liên quan