Bộ GTVT hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021

Bộ GTVT hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021
Thu Ba

Mới đây, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Công văn 10709/BGTVT-TTr về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021.

Theo đó, các nội dung trọng tâm công tác thanh tra hành chính gồm:

  • Thanh tra công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng;

  • Thanh tra công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản, cổ phần hóa, thoái vốn tại một số doanh nghiệp;

  • Thanh tra công tác quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu khác đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; công tác quản lý, sử dụng tài sản công;

  • Thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao;

  • Thanh tra công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức;

  • Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thêm vào đó, đối với chuyên ngành lĩnh vực đường bộ, cần thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh: Vận tải bằng xe ô tô; dịch vụ đào tạo, sát hạch lái xe; dịch vụ kiểm định; công tác bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe cơ giới; công tác quản lý, khai thác, bảo trì và đảm bảo an toàn giao thông đường bộ.

Chi tiết xem tại Công văn 10709/BGTVT-TTr ban hành ngày 26/10/2020.

Gởi câu hỏi

68

Văn bản liên quan