Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan trực thuộc đi đầu trong việc giảm thiểu chất thải nhựa

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan trực thuộc đi đầu trong việc giảm thiểu chất thải nhựa
Thu Ba

Đây là nội dung đáng chú ý tại Chỉ thị 10/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trong hoạt động giao thông vận tải.

Cụ thể, nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị 33/CT-TTgQuyết định 1746/QĐ-TTg, Bộ Trưởng Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GTVT triển khai các nhiệm vụ sau:

  • Gương mẫu, tích cực và đi đầu trong việc giảm thiểu chất thải nhựa, hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần (gồm túi ni-lông khó phân hủy, chai lọ nhựa, ống hút, hộp xốp đựng thực phẩm,…); không sử dụng băng rôn, khẩu hiệu, chai, cốc, ống hút, bát, đũa nhựa,… dùng một lần tại công sở và trong các hội nghị, hội thảo, cuộc họp và ngày lễ, ngày kỷ niệm và các sự kiện khác; ưu tiên lựa chọn các sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường;

  • Tiên phong, gương mẫu thực hiện phân loại rác thải tại nguồn ngay tại công sở, bố trí thùng rác để phân loại rác thải tại các cơ quan, đơn vị; chất thải nhựa và các chất thải khác có thể tái chế không được để lẫn với chất thải hữu cơ;

Chi tiết xem thêm tại Chỉ thị 10/CT-BGTVT, ban hành ngày 07/10/2020.

Gởi câu hỏi

160

Văn bản liên quan