Bộ LĐTBXH hướng dẫn công tác thanh tra lĩnh vực lao động năm 2021

Bộ LĐTBXH hướng dẫn công tác thanh tra lĩnh vực lao động năm 2021
Lê Vy

Mới đây, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4288/LĐTBXH-TTr về việc hướng dẫn công tác thanh tra năm 2021.

Theo đó, để công tác thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội được thực hiện thống nhất, hiệu quả trên phạm vi toàn quốc, bên cạnh việc triển khai thanh tra theo chức năng quản lý nhà nước phù hợp với yêu cầu thực tế của địa phương, Bộ LĐTBXH đã có Công văn hướng dẫn công tác thanh tra năm 2021 của ngành LĐTBXH, trong đó, đối với công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực lao động:

  • Thực hiện chiến dịch thanh tra trong lĩnh vực xây dựng với trọng tâm là thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật an toàn, vệ sinh lao động tại các công trình xây dựng nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gây hậu quả nghiệm trọng đến sức khỏe, tính mạng của con người;

  • Tiếp tục triển khai, hướng dẫn tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động trên trang Thông tin điện tử http://tukiemtraphapluatlaodong.gov.vn, qua đó phân tích, đánh giá kết quả tự kiểm tra trực tuyến và gửi kiến nghị đến doanh nghiệp; tổng hợp tình hình tự kiểm tra tại các cơ sở lao động đóng trên địa bản gửi Thanh tra Bộ LĐTBXH.

Chi tiết xem tại Công văn 4288/LĐTBXH-TTr được ban hành ngày 30/10/2020.

Gởi câu hỏi

123

Văn bản liên quan