Bỏ quy định giới hạn lượng xe ô tô được cấp GCN kiểm định trong ngày

Bỏ quy định giới hạn lượng xe ô tô được cấp GCN kiểm định trong ngày
Duy Thịnh

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

 

Theo đó, số lượng xe cơ giới (ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc) được cấp giấy chứng nhận kiểm định trong ngày phải thỏa mãn các quy định sau đây:

  • Trường hợp một đăng kiểm viên kiểm tra một xe trên dây chuyền kiểm định thì số lượng xe không quá 20 xe (hiện hành quy định một đăng kiểm viên được kiểm định tối đa 20 xe/ngày). Nếu nhiều đăng kiểm viên kiểm tra một xe thì số lượng xe không quá 20 lần số đăng kiểm viên.

  • Không quá 90 xe đối với một dây chuyền kiểm định loại I và không quá 70 xe đối với một dây chuyền kiểm định loại II. Nếu dây chuyền loại II chỉ sử dụng để kiểm định xe có khối lượng phân bổ lên trục đơn đến 2.000 kg thì số lượng xe kiểm định áp dụng như dây chuyền loại I.

Xem thêm tại Nghị định 139/2018/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/01/2019, thay thế Nghị định 63/2016/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi

214

Văn bản liên quan