Bổ sung 02 trường hợp thu tiền sử dụng đất đối với phần đất tăng thêm của hộ gia đình, cá nhân

Bổ sung 02 trường hợp thu tiền sử dụng đất đối với phần đất tăng thêm của hộ gia đình, cá nhân
Ly Ly

Thông tư 10/2018/TT-BTC được ban hành ngày 31/01/2018 nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 76/2014/TT-BTC về việc thu tiền sử dụng đất.

 

Theo đó, Thông tư này bổ sung quy định về thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đối với diện tích đất tăng thêm do đo đạc lại đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất theo quy định tại Khoản 20 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP.

Cụ thể, có 02 trường hợp được quy định:

  • Trường hợp được cấp GCNQSDĐ với diện tích tăng thêm mà hộ gia đình, cá nhân đã có GCNQSDĐ thì nộp tiền phần diện tích tăng thêm theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp GCN.

  • Trường hợp được cấp GCNQSDĐ với diện tích tăng thêm mà hộ gia đình, cá nhân có giấy tờ về QSDĐ theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì nộp tiền sử dụng đất cho phần diện tích tăng thêm theo quy định tại thời điểm có quyết định công nhận QSDĐ tăng thêm của cấp có thẩm quyền.

Thông tư 10/2018/TT-BTC có hiệu lực từ 20/3/2018.

Gởi câu hỏi

1,014

Văn bản liên quan