Bổ sung 256 dịch vụ kỹ thuật KCB trong Thông tư 15/2018/TT-BYT

Bổ sung 256 dịch vụ kỹ thuật KCB trong Thông tư 15/2018/TT-BYT
Lê Hải

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 4883/QĐ-BYT ban hành bổ sung Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 15/2018/TT-BYT.

 

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định là các danh mục, cụ thể:

  • Phụ lục 1: Danh mục bổ sung các dịch vụ kỹ thuật khám chữa bệnh tương đương bao gồm các dịch vụ kỹ thuật đã được ban hành nhưng chưa có trong Quyết định 4442/QĐ-BYT;

  • Phụ lục 2: Danh mục đính chính và huỷ một số mã dịch vụ kỹ thuật tương đương trong Quyết định 4442/QĐ-BYT.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở KCB triển khai, thực hiện và xây dựng hệ thống quản lý danh mục và bảng giá các dịch vụ kỹ thuật KCB tại các cơ sở KCB.

Chi tiết phụ lục xem tại Quyết định 4883/QĐ-BYT được ban hành ngày 08/08/2018.

Gởi câu hỏi

529

Văn bản liên quan