Bổ sung các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Bổ sung các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
Bảo Ngọc

Ngày 24/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Theo đó, ngoài quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp, Nghị định 75/2021 cũng quy định cụ thể các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, đơn cử như:

- Bảo hiểm y tế:

Thực hiện đóng BHYT cho theo quy định của pháp luật về BHYT cho người có công với cách mạng, thân nhân và người phục vụ người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Điều dưỡng phục hồi sức khỏe:

+ Điều dưỡng phục hồi sức khỏe tại nhà: Mức chi bằng 0,9 lần mức chuẩn/01 người/01 lần và được chi trả trực tiếp cho đối tượng được hưởng.

+ Điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung: Mức chi bằng 1,8 lần mức chuẩn/01 người/01 lần. Nội dung chi bao gồm: tiền ăn trong thời gian điều dưỡng; thuốc thiết yếu; quà tặng cho đối tượng; các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho đối tượng trong thời gian điều dưỡng (tối đa 15% mức chi điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung)…

Lưu ý: Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 1.624.000 đồng.

Nghị định 75/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/9/2021 và thay thế Nghị định 58/2019/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi

244