Bổ sung mức phạt vi phạm trong chào bán cổ phiếu chứng khoán

Đây là nội dung được đề cập tại Nghị định 145/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ 15/12/2016) điều chỉnh một số quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán tại Nghị đinh 108/2013/NĐ-CP.

 

Theo đó, bổ sung quy định xử lý vi phạm chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phát hành trái phiếu như sau:

 • Phạt tiền từ 50 triệu - 70 triệu đồng đối với hành vi:
  • Không công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận lại tại Hội đồng cổ đông;
  • Không thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận;
 • Phạt tiền từ 70 triệu - 100 triệu đồng đối với hành vi:
  • Chào bán cổ phiêu riêng lẻ không đúng thời gian quy định;
  • Không mở tài khoản phong tỏa tại ngân hàng thương mại; không chuyển số tiền thu được từ đợt chào bán vào tài khoản phong tỏa;
 • Phạt tiền từ 400 triệu - 700 triệu đồng đối với hành vi làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ mà không truy cứu trách nhiệm hình sự.
Gởi câu hỏi

458

Văn bản liên quan