Bổ sung quy định phát hành thẻ ngân hàng bằng phương thức điện tử

Bổ sung quy định phát hành thẻ ngân hàng bằng phương thức điện tử
Bảo Ngọc

Ngày 16/11/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 17/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2016/TT-NHNN về hoạt động thẻ ngân hàng.

Theo đó, bổ sung quy định tổ chức phát hành thẻ (TCPHT) có thể thực hiện phát hành thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước định danh đối với chủ thẻ chính là cá nhân bằng phương thức điện tử.

Thủ tục phát hành thẻ của cá nhân bằng phương thức điện tử bao gồm tối thiểu các bước như sau:

- Thu thập thông tin, giấy tờ cần thiết trước khi giao kết hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ với khách hàng nhằm nhận biết khách hàng và xác định hạn mức giao dịch của thẻ ghi nợ, thẻ trả trước định danh, thẻ tín dụng.

- Thực hiện kiểm tra, đối chiếu và xác minh thông tin nhận biết khách hàng.

- Cảnh báo cho khách hàng về các hành vi không được thực hiện trong quá trình mở và sử dụng thẻ được phát hành bằng phương thức điện tử.

- Cung cấp cho khách hàng hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ và thực hiện giao kết hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ với khách hàng đảm bảo quy định về pháp luật giao dịch điện tử.

- Thông báo tên TCPHT, tên hoặc nhãn hiệu thương mại của thẻ, số thẻ, thời hạn hiệu lực (hoặc thời điểm bắt đầu có hiệu lực) của thẻ, tên chủ thẻ, phạm vi và chức năng sử dụng của thẻ, các điều cấm theo quy định pháp luật khi sử dụng thẻ cho khách hàng.

Thông tư 17/2021/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Gởi câu hỏi

Văn bản liên quan