Bổ sung quy định về hoạt động TMĐT của thương nhân nước ngoài

Bổ sung quy định về hoạt động TMĐT của thương nhân nước ngoài
Bảo Ngọc

Ngày 25/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử.

Theo đó, bổ sung các quy định về hoạt động thương mại điện tử của thương nhân, tổ chức nước ngoài. Cụ thể, thương nhân, tổ chức nước ngoài có website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại Việt Nam là thương nhân, tổ chức có một trong các hình thức hoạt động sau:

- Website thương mại điện tử dưới tên miền Việt Nam;

- Website thương mại điện tử có ngôn ngữ hiển thị là tiếng Việt;

- Website thương mại điện tử có trên 100.000 lượt giao dịch từ Việt Nam trong một năm.

Các thương nhân, tổ chức nước ngoài có website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại Việt Nam thực hiện đăng ký hoạt động thương mại điện tử theo quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP và thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam theo quy định pháp luật hoặc chỉ định đại diện theo ủy quyền của mình tại Việt Nam.

Ngoài ra, hàng hóa xuất, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử thực hiện thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật hải quan.

Nghị định 85/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Gởi câu hỏi

1

Văn bản liên quan