Bổ sung tài liệu, chứng cứ trong vụ án hình sự tạm đình chỉ

Bổ sung tài liệu, chứng cứ trong vụ án hình sự tạm đình chỉ
Kim Linh

Vừa qua, VKSNDTC đã ban hành Quyết định 46/QĐ-VKSNDTC về việc quản lý hồ sơ tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, tạm đình chỉ và hồ sơ vụ án hình sự tạm đình chỉ của VKSND.

 

Theo đó, việc bổ sung tài liệu, chứng cứ trong vụ việc, vụ án hình sự tạm đình chỉ được thực hiện trong 03 ngày.

Kể từ ngày nhận được tài liệu, chứng cứ, đơn vị, bộ phận có hồ sơ phải bàn giao tài liệu, chứng cứ cho đơn vị, bộ phận quản lý hồ sơ để bổ sung vào hồ sơ.

Đồng thời, khi có căn cứ phục hồi giải quyết vụ việc, vụ án tạm đình chỉ thì việc bàn giao hồ sơ thực hiện theo quy định như sau:

  • Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của đơn vị, bộ phận có hồ sơ, cơ quan quản lý hồ sơ phải bàn giao hồ sơ để tiếp tục giải quyết theo quy định;

  • Việc giao nhận hồ sơ chỉ được lập thành biên bản và gửi 01 bản cho văn phòng VKSND cùng cấp trong vòng 02 ngày kể từ ngày lập biên bản. 

Xem chi tiết tại Quyết định 46/QĐ-VKSNDTC có hiệu lực từ ngày 14/02/2019.

Gởi câu hỏi

251

Văn bản liên quan