Bổ sung thành phần hồ sơ thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Bổ sung thành phần hồ sơ thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện
Bích Hoa

Ngày 25/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 93/2019/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Theo đó, Nghị định này đã bổ sung thêm thành phần hồ sơ thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Cụ thể, bên cạnh các loại giấy tờ cần có hiện nay như Đơn đề nghị thành lập quỹ; Dự thảo Điều lệ quỹ; Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của các thành viên Ban sáng lập quỹ và các tài liệu khác; Tài liệu chứng minh tài sản đóng góp để thành lập quỹ thì hồ sơ thành lập quỹ cần có thêm những loại giấy tờ sau:

- Bản cam kết đóng góp tài sản thành lập quỹ của các sáng lập viên;

- Văn bản bầu các chức danh Ban sáng lập quỹ;

- Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở quỹ.

Hồ sơ này được lập thành một bộ và gửi đến cơ quan có thẩm quyền là Bộ Nội vụ hoặc UBND cấp tỉnh tùy thuộc vào quy mô của quỹ.

Chi tiết xem tại Nghị định 93/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2020.

Gởi câu hỏi

274

Văn bản liên quan