Bổ sung thêm 04 mẫu giấy tờ cấp cho người nước ngoài XNC, cư trú Việt Nam

Bổ sung thêm 04 mẫu giấy tờ cấp cho người nước ngoài XNC, cư trú Việt Nam
Lê Hải

Mới đây, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 57/2020/TT-BCA về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2015/TT-BCA quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, ngoài các mẫu giấy tờ cấp cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú Việt Nam quy định tại Điều 4 Thông tư 04/2015/TT-BCA, thì nay Thông tư 57/2020/TT-BCA bổ sung thêm một số giấy tờ sau, cụ thể:

  • Thị thực điện tử (NC2a);

  • Thị thực theo danh sách xét duyệt nhân sự của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh (NC2b);

  • Mẫu dấu hủy giá trị sử dụng (NC17);

  • Mẫu dấu hết giá trị sử dụng (NC18)

Bên cạnh đó, Thông tư 57 cũng nêu rõ Cục Quản lý xuất nhập cảnh phải có trách nhiệm hợp đồng với Viện Khoa học và công nghệ - Bộ Công an để nghiên cứu, thiết kế, sản xuất ấn phẩm trắng cung ứng kịp thời yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực, thẻ tạm trú, thẻ thường trú, giấy miễn thị thực.

Chi tiết xem tại Thông tư 57/2020/TT-BCA, có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

Gởi câu hỏi

187

Văn bản liên quan