Bổ sung thêm các đối tượng được ngồi sát nhau trên phương tiện giao thông

Bổ sung thêm các đối tượng được ngồi sát nhau trên phương tiện giao thông
Nguyễn Trinh

Mới đây, Bộ GTVT đã có Công văn 4157/BGTVT-CYT về việc hướng dẫn bổ sung việc giãn cách đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên các phương tiện giao thông.

Theo đó, để tăng cường phục vụ nhu cầu đi lại của người dân nhân dịp nghỉ lễ và vẫn đảm bảo hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19, Bộ GTVT hướng dẫn bổ sung việc sắp xếp, bố trí hành khách ngồi giãn cách trên phương tiện như sau:

  • Thực hiện đúng theo chỉ đạo của Bộ GTVT tại Công văn 4145/BGTVT-CYT ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Bộ GTVT về việc hướng dẫn bổ sung các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên các phương tiện giao thông;

  • Sửa đổi, bổ sung điểm b mục 2 Công văn 4145/BGTVT-CYT như sau: “Không áp dụng đối với nhóm hành khách là thành viên trong cùng một gia đình, những người cùng nhóm hạn bè, đồng nghiệp, cùng cơ quan, doanh nghiệp, cùng nhóm du lịch hoặc cùng mã đặt chỗ trên chuyến bay. Thời gian áp dụng kể từ 20 giờ 00 ngày 29 tháng 4 năm 2020 cho đến khi có hướng dẫn mới”.

Xem thêm các nội dung hướng dẫn tại: Công văn 4157/BGTVT-CYT được ban hành ngày 29/4/2020.

Gởi câu hỏi

692

Văn bản liên quan