Bổ sung yêu cầu đối với sữa tươi trong chương trình sữa học đường

Bổ sung yêu cầu đối với sữa tươi trong chương trình sữa học đường
Toàn Trung

Bộ y tế vừa ban hành Thông tư 31/2019/TT-BYT quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường.

Theo đó, so với Quyết định 5450/QĐ-BYTThông tư 31 đã bổ sung các yêu cầu đối với sữa tươi sử dụng trong chương trình sữa học đường, cụ thể như sau:

  • Các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình sữa học đường phải đảm bảo đủ 21 vi chất dinh dưỡng với hàm lượng được quy định tại Thông tư 31/2019/TT-BYT;

  • Nguyên liệu đầu vào của sản phẩm sữa tươi phải đảm bảo Quy chuẩn quốc gia về sữa tươi nguyên liệu ban hành kèm theo Thông tư 29/2017/TT-BNNPTNT;

  • Sản phẩm sữa tươi phải được cơ sở sản xuất, kinh doanh công bố sản phẩm trước khi lưu thông trên thị trường theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP;

  • Việc ghi nhãn sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình sữa học đường được thực hiện theo Nghị định 43/2017/NĐ-CPQuyết định 1783/QĐ-BYT.

Bên cạnh đó, sữa tươi sử dụng trong Chương trình sữa học đường vẫn phải đáp ứng các quy định tại QCVN 5-1:2010/BYT về sản phẩm sữa dạng lỏng.

Chi tiết xem tại Thông tư 31/2019/TT-BYT, có hiệu lực từ 20/1/2020.

Gởi câu hỏi

232

Văn bản liên quan