Bố trí ngân sách địa phương chăm lo Tết 2018 cho người nghèo

Bố trí ngân sách địa phương chăm lo Tết 2018 cho người nghèo
Thanh Nhã

Đây là một trong các nội dung quan trọng trong Công văn 5199/LĐTBXH-BTXH về trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Theo đó, để góp phần ổn định đời sống nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và giáp hạt năm 2018, Bộ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt các việc sau đây:

  • Rà soát, tổng hợp số người hưởng chính sách trợ cấp xã hội, số hộ, số khẩu có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết và giáp hạt đầu năm 2018;

  • Chủ động huy động nguồn lực, trong đó có ngân sách địa phương để hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng thiếu đói;

  • Vận động các tổ chức, cá nhân và bố trí ngân sách địa phương chăm lo Tết cho người nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm ai cũng có Tết, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm;

  • Kịp thời chi trả trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng quy định hiện hành.

Xem chi tiết Công văn 5199/LĐTBXH-BTXH được ban hành ngày 11/12/2017.

Gởi câu hỏi

334

Văn bản liên quan