Bộ Y tế ấn định các cơ sở thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Bộ Y tế ấn định các cơ sở thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
Lê Hải

Mới đây, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 1464/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

Theo đó, Quyết định 1464/QĐ-BYT quy định các cơ sở thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 gồm:

  • Bệnh viện trung ương, tỉnh/TP, Bệnh viện và Trung tâm Y tế cấp huyện;

  • Trạm Y tế cấp xã;

  • Bệnh viện, Bệnh xá, cơ sở y tế... thuộc các Bộ, ngành;

  • Cơ sở tiêm chủng dịch vụ;

  • Các cơ sở khác được Sở Y tế huy động để tiêm cho các đối tượng theo kế hoạch của địa phương.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng yêu cầu:

  • Đối với các đơn vị đủ điều kiện tiêm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố hướng dẫn các đơn vị tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng theo quy định;

  • Đối với các cơ sở y tế chưa công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng, SYT chỉ đạo việc triển khai các cơ sở tiêm chủng lưu động bảo đảm đủ điều kiện tiêm chủng để triển khai kế hoạch của địa phương.

Chi tiết xem tại Quyết định 1464/QĐ-BYT, có hiệu lực từ 05/3/2021.

Gởi câu hỏi

351

Văn bản liên quan