Bộ Y tế hướng dẫn các bước giám sát trọng điểm hội chứng cúm

Bộ Y tế hướng dẫn các bước giám sát trọng điểm hội chứng cúm
Ty Na

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 4962/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn giám sát trọng điểm hội chứng cúm.

Theo đó, Quyết định 4962/QĐ-BYT hướng dẫn các bước giám sát trọng điểm hội chứng cúm như sau:

Bước 1: Lựa chọn trường hợp hội chứng cúm

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện khám sàng lọc và ghi nhận tất cả các trường hợp HCC phù hợp định nghĩa trường hợp hội chứng cúm cho giám sát được phát hiện hàng ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. Đảm bảo lựa chọn 10 bệnh nhân HCC/tuần để điều tra và lấy mẫu xét nghiệm.

Bước 2: Điều tra, lấy mẫu và báo cáo

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiến hành điều tra, lấy mẫu và báo cáo như sau:

  • Thực hiện điều tra thông tin theo Phiếu điều tra trường hợp HCC;

  • Thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp HCC được lựa chọn và điền phiếu lấy mẫu bệnh phẩm trường hợp hội chứng cúm (Mẫu 4 - Phụ lục 2);

  • Thực hiện báo cáo hoạt động giám sát hàng tuần theo Báo cáo tuần (Mẫu 2 - Phụ lục 2).

Bước 3: Đóng gói, bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm

Bước 4: Tiếp nhận mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm và trả lời kết quả xét nghiệm

Bước 5: Lưu mẫu và hủy mẫu bệnh phẩm

Xem thêm chi tiết các bước tại Quyết định 4962/QĐ-BYT được ban hành ngày 27/11/2020.

Gởi câu hỏi

54

Văn bản liên quan