Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời giám sát người nhập cảnh vào Việt Nam

Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời giám sát người nhập cảnh vào Việt Nam
Lê Hải

Mới đây, Bộ Y tế đã ban hành Công văn 4995/BYT-DP về việc hướng dẫn tạm thời giám sát người nhập cảnh vào Việt Nam.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của TTCP về việc cho phép người nước ngoài vào Việt Nam làm việc, Bộ Y tế xây dựng “Hướng dẫn tạm thời việc giám sát người nhập cảnh vào Việt Nam” như sau:

Trước khi nhập cảnh:

  • Đăng ký cơ sở cách ly tập trung để thực hiện cách ly khi nhập cảnh kèm theo lịch trình làm việc cụ thể tại Việt Nam;

  • Chuẩn bị giấy xác nhận (có ngôn ngữ tiếng Anh) âm tính với SAR-CoV-2 sử dụng kỹ thuật xét nghiệm phát hiện vật liệu di truyền (ARN) của vi rút (RT-PCR/RT-LAMP...) của cơ quan y tế có thẩm quyền trước khi nhập cảnh 3-5 ngày.

Khi nhập cảnh:

  • Kiểm tra giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2;

  • Thực hiện việc đo thân nhiệt, kiểm tra y tế để phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, áp dụng các biện pháp xử trí theo quy định;

  • Thu thập thông tin cơ sở cách ly tập trung, thông báo cho các địa phương tiếp tục theo dõi, giám sát. Hướng dẫn khai báo y tế điện tử, cài đặt và sử dụng các ứng dụng truy vết;

  • Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tại cửa khẩu (nếu có);

Chi tiết xem tại Công văn 4995/BYT-DP được ban hành ngày 20/9/2020.

Gởi câu hỏi

176

Văn bản liên quan