Bộ Y tế yêu cầu tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Nguyễn Trinh

Đây là nội dung đáng chú ý tại Chỉ thị 24/CT-BYT Về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 được ban hành ngày 24/11/2020.

Theo Chỉ thị 24/CT-BYT, trong thời gian tới, trong nước sẽ diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện chính trị quan trọng, công tác phòng chống dịch được yêu cầu đặt trong tình trạng nghiêm ngặt với mức độ an toàn cao nhất. Để tăng cường việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch không để ảnh hưởng sức khỏe của người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị:

  • Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế ngành, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 1300/CĐ-TTg về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19,...;

  • Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị y tế chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch tại đơn vị và phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19,...;

  • Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

    • Tiếp tục thực hiện đánh giá theo Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp theo Quyết định 3088/QĐ-BYT;

    • Duy trì tổ chức thực hiện nghiêm các quy trình về sàng lọc, phân loại, phân luồng, đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện, đặc biệt tại các khoa điều trị bệnh nhân nặng;

    • ..

  • ...

Xem chi tiết tại Chỉ thị 24/CT-BYT, được ban hành ngày 24/11/2020.

Gởi câu hỏi

118

Văn bản liên quan